Laminis:
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności i cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Prosimy o zapoznanie się z poniższym zestawem informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego laminis.pl, których udzielenie wymagane jest przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

1. Informacje o administratorze danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Arleta Zamojska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Laminis" - Beton Architektoniczny Arleta Zamojska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5551358958, REGON: 386156119, adres do korespondencji: Dziechowo 43, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

2. Poza adresem wskazanym w ust. 1, z administratorem mogą się Państwo kontaktować również za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@laminis.pl

2. Cele przetwarzania i okres przechowywania

1. Jeśli dokonują u nas Państwo zakupu lub zakładają konto, Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy i jej wykonania (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego (np. w celu gromadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa podatkowego oraz dokonywania rozliczeń w zakresie podatków i opłat) (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji naszego uzasadnionego prawem interesu w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia i obrony w zakresie wzajemnych roszczeń, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i administracji, a także marketingu usług własnych (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia wykonywania umowy oraz przez okres niezbędny do przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych (zazwyczaj będzie to okres pięciu lat od chwili zakończenia roku, w którym umowa ustała lub została wykonana).

2. Jeżeli wyrazili Państwo za pośrednictwem naszego sklepu zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych, reklamowych oraz analitycznych i wiązałoby się to z przetwarzaniem danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia marketingu usług własnych (podstawą prawną będzie tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tych zgód lub złożenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

3. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, a nie zachodzi żaden inny przypadek, o którym mowa powyżej, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (podstawą prawną będzie tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przechowywane najpóźniej do zakończenia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie korespondencji.

4. Jeżeli są Państwo użytkownikami naszego sklepu, nawet niedokonującymi zakupów, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia możliwości administrowania naszym sklepem, a także wykrywania nieautoryzowanych dostępów i ochrony przed nimi. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Będą to automatycznie zbierane dane między innymi nt. adresu IP Państwa komputera, odwiedzanych podstron, czasu uzyskania dostępu, typie przeglądarki, ewentualnych błędach transmisji, adresu poprzednio odwiedzanej strony (jeśli wejście nastąpiło przez odnośnik). Dane te przeważnie nie pozwalają na identyfikację Państwa jako konkretnych osób, choć w świetle RODO mogą być traktowane jako dane osobowe. Przechowywane są one bezterminowo.

3. Odbiorcy danych

1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom osób i podmiotów:

 1. osobom u nas zatrudnionym oraz naszym podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi hostingu naszego sklepu (w szczególności Shoper S.A.)
 2. dostawcom narzędzi analitycznych oraz reklamowych Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel),
 3. dostawcom aplikacji Messenger, której wtyczka znajduje się na stronie naszego sklepu,
 4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne oraz doradcze,
 5. bankom oraz operatorom usług płatniczych (w szczególności Płatności Shoper dostarczanej przez Blue Media S.A.).

2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w związku z technicznymi uwarunkowaniami bądź obowiązkami prawnymi. Każdorazowo dzieje się to jednak na podstawie instrumentów prawnych zapewniających odpowiedni poziom ochrony, w szczególności standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
 2. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem),
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO,
 4. przenoszenia danych osobowych,
 5. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (lub innej zgody, do której zastosowanie znajdują przepisy RODO – np. na marketing telefoniczny, otrzymywanie informacji handlowej lub stosowanie plików cookies) w każdej chwili.

2. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacja dot. dobrowolności lub istnienia obowiązku podania danych osobowych Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, które sami nam Państwo podali, ich podanie jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. zawarcia umowy).

5. Pliki cookies

1. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym sklepie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzi do zidentyfikowania Państwa przez nas jako konkretnej osoby.

2. Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania sklepu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Państwa zgody. Używamy następujących rodzajów plików cookies:

 1. niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 2. funkcjonalne – ułatwiające korzystanie ze sklepu np. poprzez zapamiętanie Państwa preferencji użytkownika,
 3. społecznościowe – umożliwiające korzystanie z niektórych funkcji zewnętrznych serwisów społecznościowych w naszym sklepie (w naszym przypadku – z aplikacji Messenger),
 4. analityczne - pozwalają nam zbierać dane statystyczne nt. zachowań, użytkowników m.in. mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie sklepu,
 5. reklamowe – pozwalają nam na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w innych serwisach oraz mierzyć ich skuteczność.

3. W sklepie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo ze sklepu.

4. Zarządzanie plikami cookies odbywa się poprzez udostępnione w sklepie narzędzie, które wyświetla się automatycznie podczas pierwszej wizyty w sklepie, w ramach którego mogą Państwo wyrazić zgodę na używanie poszczególnych kategorii plików cookies.

5. Mają Państwo również możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies również za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji mogą Państwo odnaleźć na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

 1. Edge - LINK
 2. Firefox - LINK
 3. Google Chrome/ Android - LINK
 4. Opera - LINK
 5. Safari - LINK
 6. Safari (wersja iOS) - LINK

7.Narzędzia wykorzystujące technologię cookies

1. Korzystamy z używającego plików cookies systemu Google Analytics. Jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland Limited (w odniesieniu do użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku osób spoza EOG przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do sklepu, sposobu korzystania przez użytkowników z nich i tworzenie statystyk, które pomagają nam optymalizować budowę sklepu oraz ulepszać jego promocję. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: LINK, zaś pod adresem LINK odnajdą Państwo narzędzie służące blokowaniu używania Google Analytics wobec Państwa.

2. Również przez nas używany Google Tag Manager, to narzędzie dostarczane przez dostawców wskazanych w ust. 1, które kontroluje prowadzone kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystają Państwo ze sklepu. Narzędzie umożliwia także wyświetlanie Państwu reklam w innych miejscach sieci Internet, w oparciu o Państwa zachowanie w sklepie (remarketing). Mogą Państwo wyłączyć wykorzystywanie cookies do remarketingu pod adresem: LINK

3. Używamy narzędzia Facebook Custom Audiences, którego częścią jest tzw. Pixel, czyli kod śledzący zainstalowany na naszej stronie. Narzędzia dostarczane jest przez firmy z grupy Meta (czyli przede wszystkim Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA oraz Meta Platforms Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia), które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników ze sklepu, w celu kierowania do nich przez nas spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook oraz Instagram (tj. opartych o analizę ich zachowań). Z narzędzia Pixel sklep korzysta aby wyświetlać reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram (a także w innych serwisach uczestniczących w sieci reklamowej Facebook Audience Network), którzy wyrazili zainteresowanie naszym sklepem (w ramach tzw. remarketingu) lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie sklepem (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia Pixel tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników sklepu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Pixel pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku. Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszego sklepu) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Państwa dane nt. korzystania ze sklepu z wcześniej zebranymi danymi na Państwa temat. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu Pixela w Państwa przypadku. Możliwe jest także zarządzanie ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu na Facebooku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: LINK oraz LINK. Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku możesz zarządzać pod adresem: LINK

4. Wykorzystujemy także wtyczkę Messenger, dostarczaną przez operatorów, o których mowa w ust. 3. Dzięki niej, użytkownicy sklepu mogą rozmawiać z nami za pośrednictwem komunikatora Messenger bezpośrednio z poziomu strony. Informacje związane z korzystaniem z tej wtyczki, mogą być łączone z danymi na osobistym koncie użytkownika na Facebooku, a można temu zapobiec wylogowując się z Facebooka, przed wizytą w sklepie. O szczegółowych zasadach przetwarzania danych przez operatora wtyczki mogą Państwo przeczytać pod adresem LINK.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl